Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Gerrebacka-Ingebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Gerrebacka-Ingebäck 1392 19,2% 57,6% 14,8% 8,4% 6,7% 48,8% 51,2% 0,5% 1,4%
Summa 1392 19,2% 57,6% 14,8% 8,4% 6,7% 48,8% 51,2% 0,5% 1,4%

http://www.val.se