Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Kärra, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Kärra, Norra 1115 12,7% 25,5% 22,3% 39,5% 5,0% 46,5% 53,5% 0,6% 1,3%
Summa 1115 12,7% 25,5% 22,3% 39,5% 5,0% 46,5% 53,5% 0,6% 1,3%

http://www.val.se