Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Kärra, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Kärra, Östra 1321 18,2% 31,7% 20,6% 29,4% 9,5% 46,9% 53,1% 0,5% 1,3%
Summa 1321 18,2% 31,7% 20,6% 29,4% 9,5% 46,9% 53,1% 0,5% 1,3%

http://www.val.se