Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Mysterna-Svankälla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Mysterna-Svankälla 1343 12,9% 57,9% 20,3% 8,9% 9,5% 50,7% 49,3% 0,2% 1,9%
Summa 1343 12,9% 57,9% 20,3% 8,9% 9,5% 50,7% 49,3% 0,2% 1,9%

http://www.val.se