Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Rödbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Rödbo 693 15,2% 37,7% 27,4% 19,8% 7,1% 53,5% 46,5% 0,4% 2,6%
Summa 693 15,2% 37,7% 27,4% 19,8% 7,1% 53,5% 46,5% 0,4% 2,6%

http://www.val.se