Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Backa-Tingstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Backa-Tingstad 1644 18,9% 32,8% 25,4% 22,9% 9,3% 50,4% 49,6% 0,5% 2,9%
Summa 1644 18,9% 32,8% 25,4% 22,9% 9,3% 50,4% 49,6% 0,5% 2,9%

http://www.val.se