Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Brunnsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Brunnsbo 1591 25,6% 32,7% 18,9% 22,8% 8,2% 44,3% 55,7% 0,3% 3,3%
Summa 1591 25,6% 32,7% 18,9% 22,8% 8,2% 44,3% 55,7% 0,3% 3,3%

http://www.val.se