Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Backa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Backa 1502 18,8% 26,9% 21,6% 32,8% 6,6% 47,9% 52,1% 0,9% 1,7%
Summa 1502 18,8% 26,9% 21,6% 32,8% 6,6% 47,9% 52,1% 0,9% 1,7%

http://www.val.se