Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Bällskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Bällskär 1622 17,4% 30,6% 26,1% 25,9% 10,2% 50,3% 49,7% 0,4% 2,3%
Summa 1622 17,4% 30,6% 26,1% 25,9% 10,2% 50,3% 49,7% 0,4% 2,3%

http://www.val.se