Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Backadalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Backadalen 1376 17,7% 25,2% 20,5% 36,6% 5,3% 45,3% 54,7% 0,7% 1,8%
Summa 1376 17,7% 25,2% 20,5% 36,6% 5,3% 45,3% 54,7% 0,7% 1,8%

http://www.val.se