Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Bäckebol

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Bäckebol 970 18,2% 27,6% 22,8% 31,3% 7,4% 45,7% 54,3% 1,4% 2,6%
Summa 970 18,2% 27,6% 22,8% 31,3% 7,4% 45,7% 54,3% 1,4% 2,6%

http://www.val.se