Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Selma Lagerlöfs torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Selma Lagerlöfs torg 1069 34,4% 30,7% 16,6% 18,3% 13,4% 53,7% 46,3% 0,7% 4,0%
Summa 1069 34,4% 30,7% 16,6% 18,3% 13,4% 53,7% 46,3% 0,7% 4,0%

http://www.val.se