Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Skälltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Skälltorp 1628 17,6% 27,3% 23,1% 32,0% 5,7% 48,4% 51,6% 1,0% 1,6%
Summa 1628 17,6% 27,3% 23,1% 32,0% 5,7% 48,4% 51,6% 1,0% 1,6%

http://www.val.se