Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Åketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Åketorp 1620 14,0% 33,0% 29,0% 24,0% 8,5% 51,2% 48,8% 0,9% 1,6%
Summa 1620 14,0% 33,0% 29,0% 24,0% 8,5% 51,2% 48,8% 0,9% 1,6%

http://www.val.se