Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Bräcke, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Bräcke, Norra 1314 20,9% 38,5% 24,0% 16,7% 7,8% 51,6% 48,4% 0,9% 2,3%
Summa 1314 20,9% 38,5% 24,0% 16,7% 7,8% 51,6% 48,4% 0,9% 2,3%

http://www.val.se