Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Lundby, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Lundby, Norra 1177 29,7% 29,7% 16,7% 23,9% 7,6% 48,8% 51,2% 0,8% 2,4%
Summa 1177 29,7% 29,7% 16,7% 23,9% 7,6% 48,8% 51,2% 0,8% 2,4%

http://www.val.se