Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Lundby, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Lundby, Södra 1093 31,9% 39,0% 17,7% 11,4% 6,8% 52,2% 47,8% 0,5% 3,7%
Summa 1093 31,9% 39,0% 17,7% 11,4% 6,8% 52,2% 47,8% 0,5% 3,7%

http://www.val.se