Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Brämaregården, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Brämaregården, Norra 1227 23,7% 36,7% 18,9% 20,7% 4,6% 49,1% 50,9% 0,6% 7,3%
Summa 1227 23,7% 36,7% 18,9% 20,7% 4,6% 49,1% 50,9% 0,6% 7,3%

http://www.val.se