Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Brämaregården, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Brämaregården, Östra 1370 43,5% 36,0% 14,1% 6,4% 7,9% 53,5% 46,5% 0,7% 4,5%
Summa 1370 43,5% 36,0% 14,1% 6,4% 7,9% 53,5% 46,5% 0,7% 4,5%

http://www.val.se