Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Brämaregården-Rambergsstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Brämaregården-Rambergsstaden 1422 29,9% 31,2% 17,7% 21,2% 7,7% 49,3% 50,7% 0,5% 2,5%
Summa 1422 29,9% 31,2% 17,7% 21,2% 7,7% 49,3% 50,7% 0,5% 2,5%

http://www.val.se