Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Porslinsfabriken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Porslinsfabriken 1233 39,7% 36,0% 17,4% 7,0% 7,1% 53,5% 46,5% 0,3% 1,9%
Summa 1233 39,7% 36,0% 17,4% 7,0% 7,1% 53,5% 46,5% 0,3% 1,9%

http://www.val.se