Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Rambergsstaden, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Rambergsstaden, Norra 1203 20,5% 26,1% 20,1% 33,3% 5,6% 45,9% 54,1% 0,2% 1,5%
Summa 1203 20,5% 26,1% 20,1% 33,3% 5,6% 45,9% 54,1% 0,2% 1,5%

http://www.val.se