Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Rambergsstaden, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Rambergsstaden, Västra 1236 41,1% 39,4% 13,4% 6,1% 8,0% 59,4% 40,6% 0,8% 4,6%
Summa 1236 41,1% 39,4% 13,4% 6,1% 8,0% 59,4% 40,6% 0,8% 4,6%

http://www.val.se