Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Eriksberg Sjöporten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Eriksberg Sjöporten 1458 19,4% 31,6% 22,0% 27,0% 3,6% 49,0% 51,0% 0,7% 2,6%
Summa 1458 19,4% 31,6% 22,0% 27,0% 3,6% 49,0% 51,0% 0,7% 2,6%

http://www.val.se