Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Eriksberg, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Eriksberg, Östra 1277 12,5% 31,8% 29,3% 26,4% 4,2% 50,0% 50,0% 0,6% 2,4%
Summa 1277 12,5% 31,8% 29,3% 26,4% 4,2% 50,0% 50,0% 0,6% 2,4%

http://www.val.se