Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Pölsebo-Bratterås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Pölsebo-Bratterås 1309 28,2% 46,1% 18,6% 7,2% 5,7% 50,5% 49,5% 1,0% 1,6%
Summa 1309 28,2% 46,1% 18,6% 7,2% 5,7% 50,5% 49,5% 1,0% 1,6%

http://www.val.se