Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Sannegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Sannegården 1418 19,0% 36,7% 30,0% 14,3% 6,2% 48,4% 51,6% 1,1% 1,2%
Summa 1418 19,0% 36,7% 30,0% 14,3% 6,2% 48,4% 51,6% 1,1% 1,2%

http://www.val.se