Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Lindholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Lindholmen 1552 20,6% 32,3% 29,0% 18,1% 7,0% 49,1% 50,9% 1,3% 4,0%
Summa 1552 20,6% 32,3% 29,0% 18,1% 7,0% 49,1% 50,9% 1,3% 4,0%

http://www.val.se