Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby, Lundbyvassen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Lundbyvassen 983 63,7% 16,8% 12,3% 7,2% 18,9% 52,7% 47,3% 0,5% 0,7%
Summa 983 63,7% 16,8% 12,3% 7,2% 18,9% 52,7% 47,3% 0,5% 0,7%

http://www.val.se