Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Björnekulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Björnekulla 1449 11,3% 28,0% 24,0% 36,7% 6,6% 49,3% 50,7% 0,7% 2,3%
Summa 1449 11,3% 28,0% 24,0% 36,7% 6,6% 49,3% 50,7% 0,7% 2,3%

http://www.val.se