Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Fiskebäck, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Fiskebäck, Norra 1406 13,1% 37,8% 25,5% 23,6% 8,3% 48,2% 51,8% 0,5% 2,5%
Summa 1406 13,1% 37,8% 25,5% 23,6% 8,3% 48,2% 51,8% 0,5% 2,5%

http://www.val.se