Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Påvelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Påvelund 1590 14,5% 34,2% 23,6% 27,8% 9,7% 48,4% 51,6% 0,5% 2,6%
Summa 1590 14,5% 34,2% 23,6% 27,8% 9,7% 48,4% 51,6% 0,5% 2,6%

http://www.val.se