Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Långedrag

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Långedrag 1522 14,4% 30,7% 28,3% 26,5% 9,0% 50,1% 49,9% 0,9% 3,4%
Summa 1522 14,4% 30,7% 28,3% 26,5% 9,0% 50,1% 49,9% 0,9% 3,4%

http://www.val.se