Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Hagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Hagen 1527 14,5% 33,5% 28,2% 23,8% 8,8% 48,5% 51,5% 0,9% 6,5%
Summa 1527 14,5% 33,5% 28,2% 23,8% 8,8% 48,5% 51,5% 0,9% 6,5%

http://www.val.se