Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Nya Varvet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Nya Varvet 1510 13,0% 32,7% 25,9% 28,3% 7,4% 45,3% 54,7% 0,3% 3,0%
Summa 1510 13,0% 32,7% 25,9% 28,3% 7,4% 45,3% 54,7% 0,3% 3,0%

http://www.val.se