Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Ekebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Ekebäck 1424 15,3% 37,0% 28,7% 19,0% 7,7% 50,1% 49,9% 1,3% 3,4%
Summa 1424 15,3% 37,0% 28,7% 19,0% 7,7% 50,1% 49,9% 1,3% 3,4%

http://www.val.se