Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Grimmered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Grimmered 1681 14,9% 34,4% 28,1% 22,7% 8,8% 50,2% 49,8% 0,9% 2,4%
Summa 1681 14,9% 34,4% 28,1% 22,7% 8,8% 50,2% 49,8% 0,9% 2,4%

http://www.val.se