Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Brännö-Asperö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Brännö-Asperö 993 12,3% 27,7% 33,0% 27,0% 6,7% 49,0% 51,0% 0,5% 2,0%
Summa 993 12,3% 27,7% 33,0% 27,0% 6,7% 49,0% 51,0% 0,5% 2,0%

http://www.val.se