Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Donsö-Vrångö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Donsö-Vrångö 1362 14,8% 30,6% 25,8% 28,8% 8,7% 49,6% 50,4% 0,4% 1,6%
Summa 1362 14,8% 30,6% 25,8% 28,8% 8,7% 49,6% 50,4% 0,4% 1,6%

http://www.val.se