Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Styrsö-Köpstadsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Styrsö-Köpstadsö 1151 11,5% 26,7% 26,7% 35,2% 6,3% 48,9% 51,1% 0,6% 2,4%
Summa 1151 11,5% 26,7% 26,7% 35,2% 6,3% 48,9% 51,1% 0,6% 2,4%

http://www.val.se