Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Bratthammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Bratthammar 1986 14,2% 32,0% 24,1% 29,8% 8,4% 51,2% 48,8% 0,4% 5,0%
Summa 1986 14,2% 32,0% 24,1% 29,8% 8,4% 51,2% 48,8% 0,4% 5,0%

http://www.val.se