Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Göteborg, Beryllg.-Guldringen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Beryllg.-Guldringen 1848 23,4% 28,6% 20,1% 27,9% 8,1% 46,6% 53,4% 0,6% 1,4%
Summa 1848 23,4% 28,6% 20,1% 27,9% 8,1% 46,6% 53,4% 0,6% 1,4%

http://www.val.se