Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Kaverös, N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Kaverös, N 1160 29,5% 35,7% 19,8% 15,0% 9,2% 47,1% 52,9% 0,6% 2,8%
Summa 1160 29,5% 35,7% 19,8% 15,0% 9,2% 47,1% 52,9% 0,6% 2,8%

http://www.val.se