Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Kaverös, S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Kaverös, S 1131 24,1% 22,5% 17,3% 36,0% 3,0% 47,6% 52,4% 0,5% 1,9%
Summa 1131 24,1% 22,5% 17,3% 36,0% 3,0% 47,6% 52,4% 0,5% 1,9%

http://www.val.se