Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Flatås, V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Flatås, V 1503 20,8% 29,5% 21,0% 28,7% 6,7% 47,2% 52,8% 0,9% 2,2%
Summa 1503 20,8% 29,5% 21,0% 28,7% 6,7% 47,2% 52,8% 0,9% 2,2%

http://www.val.se