Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Högsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Högsbo 1431 16,8% 30,5% 20,8% 31,9% 2,2% 46,3% 53,7% 0,7% 6,7%
Summa 1431 16,8% 30,5% 20,8% 31,9% 2,2% 46,3% 53,7% 0,7% 6,7%

http://www.val.se