Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Högsbotorp, Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Högsbotorp, Ö 1350 27,0% 31,9% 15,7% 25,4% 6,9% 46,7% 53,3% 0,4% 2,7%
Summa 1350 27,0% 31,9% 15,7% 25,4% 6,9% 46,7% 53,3% 0,4% 2,7%

http://www.val.se