Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Spinetten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Spinetten 909 17,2% 31,0% 22,0% 29,8% 5,4% 43,6% 56,4% 0,4% 2,4%
Summa 909 17,2% 31,0% 22,0% 29,8% 5,4% 43,6% 56,4% 0,4% 2,4%

http://www.val.se