Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Tofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Tofta 1333 16,0% 22,6% 20,6% 40,8% 4,3% 43,7% 56,3% 1,1% 1,5%
Summa 1333 16,0% 22,6% 20,6% 40,8% 4,3% 43,7% 56,3% 1,1% 1,5%

http://www.val.se