Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, V 1770 19,0% 32,4% 24,6% 24,0% 7,1% 46,8% 53,2% 0,5% 1,6%
Summa 1770 19,0% 32,4% 24,6% 24,0% 7,1% 46,8% 53,2% 0,5% 1,6%

http://www.val.se